Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Điện ảnh Ninh Bình chiếu phim phục vụ trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014 - 2018

22/10/2019

Thực hiện Văn bản số 2645/CT-BVHTTDL-BCA ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Công An; Kế hoạch số 780/KH -SVHTTDL ngày 14/10/2014 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Bình về chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng giai đoạn 2014 - 2018. Trung tâm PHP và Chiếu bóng Ninh Bình đã triển khai chiếu phim phục vụ Trường giáo dưỡng số 2, Trại giam Ninh Khánh, Trại tạm giam Bình Sơn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian chiếu phim phục vụ được Trung tâm chọn vào các dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), Ngày giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế lao động 1-5, Ngày quốc khánh (2-9), Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát thi hành án và Hỗ trợ tư pháp (7-11), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam,...

Những bộ phim truyện được chọn chiếu phục vụ là những phim về đề tài tâm lý xã hội như: “Những người viết huyền thoại”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Sống cùng lịch sử”, “Cánh rừng không yên ả”… Phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, “Bác Hồ trong trái tim người lính”,“Vị tướng của nhân dân”…

Giai đoạn từ năm 2014-2019, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Ninh Bình đã thường xuyên tổ chức chiếu phục vụ tại Trường giáo dưỡng số 2, Trại giam Ninh Khánh, Trại tạm giam Bình Sơn.

Những buổi chiếu phim nhằm tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa các phạm nhân hiểu biết hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, sự khoan hồng của Nhà nước; từ đó giúp can phạm nhân có thái độ ăn năn, hối cải, yên tâm cải tạo, tích cực rèn luyện bản thân, chấp hành tốt nội quy để được hưởng sự khoan hồng sớm trở về với gia đình và xã hội.

 

Thúy Ninh

Trung tâm PHP và Chiếu bóng Ninh Bình