Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

CHIẾU PHIM KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRÊN PHẠM VI TOÀN TỈNH

22/10/2019

Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Cách mạnh tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019) và Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2019 Nha Trang - Khánh Hòa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Ninh Bình tổ chức Đợt phim từ ngày 12/8/2019 đến ngày 05/9/2019 trên phạm vi toàn tỉnh.

Những bộ phim được chọn chiếu trong Đợt phim, gồm: Phim tài liệu “Phan Châu Trinh” (02 tập), “Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Phim truyện “Hoa rừng” do Công ty Cổ phần Phim Truyện I sản xuất. Phim hoạt hình “Cậu bé Ma-nơ-canh” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất;

 

Hình ảnh trong phim Hoa rừng

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục khai thác các bộ phim do Cục điện ảnh đã phát hành trong các Đợt phim, Tuần phim trước đây như phim truyện: “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Đường thư”, “Tây Sơn hào kiệt”...; phim tài liệu: “Hồ Chí Minh chân dung một con người”, “Điện Biên Phủ”, “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Đường tới độc lập, tự do”,

 

Hình ảnh trong phim Phan Châu Trinh

Phát huy tinh thần Cách mạnh tháng Tám vĩ đại và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày nay chúng ta tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua Đợt phim nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước tới nhân dân.

 

Trung tâm PHP và Chiếu bóng Ninh Bình