Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sưu tầm một số di vật tại di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư

22/10/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Khu Nội Trong là địa điểm thuộc khu Thành ngoại của kinh đô Hoa Lư, cách đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng khoảng 200m về phía nam. Tại đây, trong quá trình đào đắp ao, người dân đã phát hiện thấy số lượng lớn gồm: vò, vại, gạch, ngói, chì lưới, vịt …và đã được Trung tâm bảo tồn di tích LS-VH Cố đô Hoa Lư sưu tầm, bảo quản.

Qua phương pháp so sánh, đối chiếu thì bước đầu chúng tôi thấy số lượng: vò, vại, gạch, ngói, chì lưới, vịt …tìm thấy trong lần này mang phong cách thời Đinh -Tiền Lê (TKX).

Mặc dù còn đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng đây cũng là cơ sở quan trọng để Trung tâm, các nhà chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, khai quật để tìm hiểu về Kinh đô Hoa Lư. Góp phần vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Nguyễn Thị Kim Cúc