Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2022

03/06/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 02/06/2022 Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2022 tại Hội trường Nhà Văn hóa huyện Nho Quan.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đồng chí Đinh Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan; đồng chí Lưu Quang Minh - Phó chủ tịch UBND huyện Hoa Lư; các chuyên gia của Cục Di Sản Văn hóa và Đại học Văn hóa Hà Nội; đại biểu Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin 4 huyện, thành phố: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình; đại biểu Lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác văn hoá 73 xã, phường, thị trấn của các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và thành phố Ninh Bình; thành viên Tổ kiểm kê và Ban Kiểm kê của tỉnh.

Kiểm kê Di sản Văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là nhiệm vụ thiết yếu nhằm nhận diện, xác định giá trị, đánh giá thực trạng, tư liệu hóa, bổ sung danh mục Di sản văn hóa phi vật thể và từ đó đề xuất tham mưu với các cấp chính quyền phương án bảo vệ di sản, tránh tình trạng mai một, biến chất của di sản. Quá trình kiểm kê cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát huy vai trò là chủ thể văn hóa trong bảo tồn di sản văn hóa tên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị tập huấn được diễn ra trong cả ngày, tại hội nghị các đại biểu được nghe các chuyên gia hướng dẫn 03 chuyên đề: “Nhận diện và bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể” và “Kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể một số nội dung cơ bản” do TS. Phạm Cao Quý – Cục Di sản Văn hóa trao đổi; chuyên đề “Nhận diện và bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể” do TS. Hoàng Thanh Mai - Giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trình bày và hướng dẫn thực hành điền mẫu phiếu kiểm kê.

TS. Phạm Cao Quý chuyên gia Cục Di sản Văn hóa trình bày chuyên đề “Nhận diện và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể”

Đại biểu tham gia Hội nghị trao đổi với chuyên gia

Các đại biểu về dự Hội nghị nhiệt tình tham gia trao đổi kiến thức, đặt câu hỏi với chuyên gia về Di sản văn hóa phi vật thể, tạo không khí sôi nổi trong suốt quá thời gian diễn ra Hội nghị.

Hội nghị tập huấn bước đầu đã cũng cấp được thông tin cơ bản về Di sản Văn hóa phi vật thể và cách thức kiểm kê Di sản Văn hóa phi vật thể tới những đồng chí cán bộ về dự Hội nghị. Kết quả của cuộc tổng kiểm kê là cơ sở khoa học tin cậy để Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu kế hoạch, đề án, dự áo bảo vệ nhằm phát huy hiệu quả các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thời gian kiểm kê trên địa bàn 4 huyện nêu trên dự kiến bắt đầu từ ngày 07/06/2022 đến ngày đến hết tháng 8/2022./.

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phòng Quản lý Di sản văn hóa