Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Công nhận bảo vật quốc gia bộ Phủ Việt đền vua Đinh, vua Lê

20/01/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 15/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 88/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành cùng với 27 bảo vật quốc gia của cả nước. Đây là những hiện vật có giá trị, thể hiện giai đoạn đỉnh cao nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian Việt Nam thế kỷ XVII.

Bảo vật quốc gia bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên hoàng, bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành là những hiện vật gốc độc bản, được triều đình và nhân dân Hoa Lư tạo tác từ thế kỷ XVII làm đồ tế khí để thờ tự, tôn vinh và tưởng nhớ công đức Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành.

Phủ Việt có cấu tạo độc đáo, họa tiết trang trí tinh tế, thể hiện tài năng sáng tạo và bàn tay khéo léo của cha ông; có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam thế kỷ XVII, thể hiện sự giao thoa, tiếp biến, làm giàu có thêm giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Việc công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành có ý nghĩa to lớn đối với việc tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị trong nghiên cứu khoa học, mỹ thuật, văn hóa nói chung, cho khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư nói riêng.

 

Bộ Phủ Việt đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng

Chi tiết mặt trước Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng

Chi tiết  mặt sau bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng

Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành

Chi tiết mặt trước bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành

Chi tiết mặt sau bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành