Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI) của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

22/05/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

DDCI (Department and District Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và Địa phương, thước đo quan trọng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương. DDCI lần đầu tiên được triển khai xây dựng tại Việt Nam vào năm 2013 do Economica Vietnam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Lần đầu tiên, bộ khung chỉ số về đánh giá các lĩnh vực quản lý và điều hành kinh tế ở cấp địa phương được hình thành và xây dựng. Tiếp theo Lào Cai, DDCI đã được nhiều tỉnh lựa chọn triển khai, ví dụ như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế, Sơn La, Quảng Nam, Đắk Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, Ninh Bình… DDCI tiếp tục chứng minh là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện năng lực quản lý, điều hành kinh tế tại các tỉnh, ví dụ như tại các tỉnh như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Ninh Bình tại đó DDCI đã góp phần cải thiện thứ hạng và củng cố vị trí xếp hạng cao của các tỉnh này trong bảng xếp hạng PCI trong những năm vừa qua. Đặc biệt, DDCI đã trở thành một trong những nội dung ưu tiên trong chỉ đạo và trong điều hành của các tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở nhiệm vụ quan trọng, Sở Văn hóa và Thể thao có một số giải pháp chủ yếu sau:

- Hàng năm Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) triển khai tới các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước; đảm bảo sự nhất quán trong thực hiện chủ trương, chính sách từ trung ương đến địa phương; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xử lý nhũng nhiều, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp;

- Công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí, cơ quan giải quyết điều kiện thực hiện, căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao, của tỉnh Ninh Bình, dich vụ công của tỉnh, quốc gia. Hiện nay 100% các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, 100% TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua đường bưu chính công ích, các thủ tục hành chính có đóng phí, lệ phí đều được thực hiện thanh toán trực tuyến, thanh toán qua tài khoản;

- Tiếp tục rà soát  kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng các hồ sơ, TTHC để người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện được; thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi trả kết quả trễ hạn;

- Tích cực tuyên truyền hình thức thông tin để doanh nghiệp, người dân biết đến cơ quan nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng;

- Cải thiện tinh thần phục vụ của công chức, viên chức nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức, viên chức theo hướng lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục vụ, mang lại hài lòng, niềm tin cho doanh nghiệp, người dân; giám sát, xử lý nghiêm để đảm bảo không còn tình trạng công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu đến doanh nghiệp, người dân; Đổi mới phương pháp làm việc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nhất là yêu cầu thích ứng của xã hội với bối cảnh đại dịch Covid-19;

- Tiếp nhận ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, cá nhân; xử lý kịp thời, tích cực các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức;

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng thuộc Sở trong việc nâng cao chỉ số DDCI; quan tâm và chủ động trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, kịp thời tháo gỡ và giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý;

- Lãnh đạo Sở tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, HTX, người dân; tổ chức các hội nghị đối thoại để tháo gỡ, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, bức xúc của các doanh nghiệp, HTX, người dân trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

DDCI của Sở Văn hóa và Thể thao được xây dựng nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động nhằm cải thiện công tác quản lý, điều hành kinh tế tại tỉnh Ninh Bình , với mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhà đâu tư, để hướng tới phát triển kinh tế - xã hội  của tỉnh Ninh Bình./.

Phạm Thị Hoa