Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

07/08/2020

    Ngày 30/7/2020, tại khánh sạn Hoàng Sơn, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Về dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020.

    Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh về vai trò của công tác gia đình và vị trí của gia đình đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xác định được xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng gia đình và có sự phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi luôn được duy trì và tăng cường. Nội dung, hình thức truyền thông đa dạng, kịp thời, tạo nên những hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm đông đảo người dân hưởng ứng và tham gia các phong trào, mô hình, cuộc vận động tại địa phương. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh tới cơ sở được quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn. Công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, khen thưởng được triển khai nghiêm túc. Nhờ đó, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đã hoàn thành ở mức đạt và vượt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đời sống của người dân, hộ gia đình và cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh liên tục giảm từ 12,39% trong năm 2010 xuống còn 2,57% vào cuối năm 2019 theo tiêu chí đa chiều. Nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tỷ lệ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,38%, đến năm 2019, tỷ lệ này đã là 88,97%. Tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể. Những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

    Tại Hội nghị, Ban Tổ chức công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020.

    Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những khó khăn, thách thức để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác gia đình trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ mà công tác gia đình trong thời gian tới cần tập trung làm tốt như: nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí của gia đình trong sự phát triển bền vững của đất nước; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác gia đình; xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai công tác gia đình trong giai đoạn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động…. và những hoạt động trọng tâm khác bao gồm: kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh và đa dạng các hình thức truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình,  phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao hiệu quả của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các tổ hòa giải cơ sở; tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng… để công tác gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển bền vững, để mỗi gia đình luôn là tổ ấm hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và tình yêu thương./.

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình