Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO LẦN THỨ III (2020-2025)

24/06/2020

Sáng ngày 19/6/2020, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III (2020-2025). Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Dương Thị Thanh, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, các vận động viên, diễn viên tiêu biểu xuất sắc, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước ta về thi đua khen thưởng. Giai đoạn 2015-2020 Ngành Văn hóa và Thể thao đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, các ngành, các cấp phát động, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong ngành theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, ngành Văn hóa và Thể thao đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chủ đề hàng năm, ngoài ra còn phát động các đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương gắn với “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn cơ quan, đơn vị, do vậy nhận thức của đội ngũ công chức và người lao động trong cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm. Giai đoạn 2015-2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã  hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, có những chỉ tiêu đạt ở mức cao

Thay mặt Đoàn chủ tịch đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong ngành đã hưởng ứng, tổ chức tốt các phong trào thi đua đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và kêu gọi gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, năng động thống nhất, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành giai đoạn 2020-2025 và chính thức phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 với 06 nội dung chủ yếu.Thay mặt công đoàn Sở, đồng chí Vũ Thanh lịch, Phó chủ tịch công đoàn đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua và hứa thực hiện tốt các nội dung đã phát động.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch công bố Quyết định và trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020, công bố danh sách 03 tập thể và 07 cá nhân xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Phát biểu bế mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Bước sang giai đoạn 2020-2025 toàn ngành cần tập trung hơn nữa, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước.