Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

ĐIỂM MỚI TRONG MIỄN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI THI THĂNG HẠNG III LÊN HẠNG II NGÀNH VĂN HÓA ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT- BVHTTDL NGÀY 10/10/2019

11/11/2019

Ngày 10/10/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư  số 10/2019/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.

Theo đó, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng II chuyên ngành văn hóa gồm 03 môn: Kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn tin học. Môn kiến thức chung với 50 câu hỏi kiểm tra kiến thức, năng lực của viên chức. Môn ngoại ngữ với 25 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Môn tin học với 25 câu hỏi theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi.

Đặc biệt, viên chức tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

Thứ nhất, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

Thứ hai, viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

Thứ ba, có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của hạng dự thi./.

 

                                                    Phạm Thị Hoa

                                                   Phòng Tổ chức - Pháp chế