Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 9 THÁNG NĂM 2019 CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

08/11/2019

Sở Văn hóa và Thể thao luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Do vậy, ngay từ đầu năm Sở đã ban hành Kế hoạch số 211/KH-SVHTT ngày 8/3/2019 về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 nhằm triển khai công tác PBGDPL tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân trên toàn tỉnh.

    Nhằm triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Sở đã ban hành Kế hoạch số 1097/KH -SVHTT ngày 20/9/2019 về việc  triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện.

    Nội dung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực ngành quản lý, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công  chức, viên chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức với nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

    Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao là một trong những Sở áp dụng nhiều nhất các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật đa dạng, phong phú và sâu sắc mang lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng các hình thức như sau:

    - Thông qua hội nghị, hội thảo, giao ban định kỳ; Đăng tải các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử; Thông qua tủ sách pháp luật tại cơ quan; Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đã tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, doanh nghiệp các nội dung pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

    - Thông qua mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: Lớp tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý được tổ chức trong 2 ngày (ngày 30/7 và 31/7 năm 2019) đã thu hút được 178 cán bộ cấp huyện, xã, phường, trị trấn tham dự.

    - Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền pháp luật bằng các hình thức cổ động trực quan: pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động.

    - Lồng ghép tuyên truyền pháp luật qua các buổi chiếu phim cụ thể: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức 04 đợt phim lớn chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, thực hiện 579 buổi chiếu phim phục vụ 73.191 lượt người xem, trong đó có 461 buổi chiếu lưu động  phục vụ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào công giáo, trong đó một số phim nội dung về tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật.

    - Bảo tàng tỉnh lồng ghép tuyên truyền pháp luật về biển đảo Việt Nam, Luật Biển Việt Nam với hình thức Trưng bày chuyên đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý" tại huyện Yên Khánh.

    - Trung tâm Văn hóa tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật như: Thu âm kịch truyền thanh “Hạnh phúc trở về” tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, in đĩa và gửi file xuống các huyện, thành phố tuyên truyền trên đài truyền thanh 3 cấp.

    Ngoài ra Trung tâm Văn hóa lồng ghép tuyên truyền pháp luật bằng hình thức triển lãm tranh cổ động cụ thể: Triển lãm tranh Phòng, chống bạo lực xâm hại đến trẻ em, Phát động sáng tác tranh và trao giải thưởng “An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình”.

    - Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua thiết chế thư viện: Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức 07 cuộc trưng bày sách, giới thiệu 630 bản sách chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước và của tỉnh; Phối hợp với Đài truyền hình Ninh Bình giới thiệu 31 cuốn sách hay đến bạn đọc trong Chương trình “Sách hay cho bạn” vào thứ 7 hàng tuần; Bổ sung và xử lý nghiệp vụ 5.997 bản sách mới từ nguồn ngân sách trong đó có các sách pháp luật. Thư viện tỉnh đã đẩy mạnh công tác luân chuyển sách, báo cho Trại giam Ninh Khánh và Trường Giáo dưỡng số 2.

    Đặc biệt Thư viện tỉnh đã có sáng kiến trong việc áp dụng hình thức tuyên truyền pháp luật Đưa xe Thư viện lưu động đa phương tiện đến phục vụ tại 11 điểm trường học, các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

    Để xây dựng chính quyền vững mạnh, xã hội văn minh thì việc thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được xem là một trong những biện pháp quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

                                                                                           Phạm Thị Hoa

                                                                                Phòng Tổ chức - Pháp chế