Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng chính phủ

09/06/2022

Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.

Chỉ thị ghi nhận nhiều mặt tích cực về chất lượng thông tin thống kê những năm gần đây đã ngày một nâng cao, phục vụ kịp thời yêu cầu của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ngành, địa phương trong việc hoạch định, điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và giải quyết các vấn đề đặt ra trong đời sống, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác thống kê Nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê Nhà nước, bảo đảm thông tin thống kê đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp chính quyền, địa phương.

/public/userfiles/7_CT-TTg_30052022_ve_tang_cuong_cong_tac_thong_ke_Nha_nuoc_20220608072553979970_000-00-44-H42.pdf