Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng nếp sống văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 19/8/2019, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn Kiểm tra, về phía Bộ VHTTDL có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Vụ pháp chế, Cục Văn hóa cơ sở do ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng đoàn.

Chặng đường 10 năm xây dựng Văn hóa nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

Chương trình xây dựng Nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp...

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2018

Thực hiện Kế hoạch số 16- KH/BCĐ ngày 27/3/2018 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Ninh Bình về tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.

Hướng dẫn Tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là một sự kiện văn hóa nổi bật trong tháng 6, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.