Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng nếp sống văn hóa

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa, XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tấm lòng của người cựu binh

Một lần khảo sát, điền dã, chúng tôi biết được thông tin đồng chí cựu chiến binh Phạm Văn Tạo, thường trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình còn lưu giữ rất nhiều hiện vật liên quan đến cuộc đời binh nghiệp của ông. Ngày 05/9/2019, đoàn công tác của Bảo tàng Ninh Bình do ông Nguyễn Xuân Khang – Giám đốc Bảo tàng làm trưởng đoàn đã đến gia đình ông Phạm Văn Tạo thăm hỏi sức khỏe và sưu tầm những hiện vật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 19/8/2019, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn Kiểm tra, về phía Bộ VHTTDL có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Vụ pháp chế, Cục Văn hóa cơ sở do ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Trưởng đoàn.

Chặng đường 10 năm xây dựng Văn hóa nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

Chương trình xây dựng Nông thôn mới là một chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp...

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2018

Thực hiện Kế hoạch số 16- KH/BCĐ ngày 27/3/2018 của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Ninh Bình về tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.

Hướng dẫn Tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 là một sự kiện văn hóa nổi bật trong tháng 6, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.