Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Bảo tàng

Trưng bày chuyên đề: “Kỷ vật chiến trường” tại Bảo tàng Ninh Bình.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019) và kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019); được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “Kỷ vật chiến trường” tại Bảo tàng Ninh Bình.

Phối hợp trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử”

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, Bảo tàng Ninh Bình phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý” tại Tam Điệp

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 12/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Tam Điệp; Bảo tàng Ninh Bình và Phòng Văn hóa, Thể thao thành phố Tam Điệp phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nhà Văn hóa thành phố Tam Điệp.

Phát hiện tiền đồng cổ trên quê hương vua Đinh

Ngày 28/6/2018, nhận được tin báo của nhân dân xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về việc phát hiện những đồng tiền cổ tại địa phương; Bảo tàng Ninh Bình đã cử đoàn cán bộ đến khảo sát và sưu tầm hiện vật.

Công tác sưu tầm hiện vật ở Bảo Tàng Ninh Bình

Luật Di sản văn hóa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2001 tại điều 47 nêu rõ: Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; Bảo tàng cấp tỉnh là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu ở địa phương.

Hoạt động trưng bày, tuyên truyền lưu động của Bảo tàng Ninh Bình năm 2018

Được sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa và Thể thao; với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh là nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền những di sản văn hóa về đất và người Ninh Bình; trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo tàng Ninh Bình đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt công tác trưng bày, tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị của di sản văn hóa và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, về mảnh đất và con người Ninh Bình nhằm khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử pháp lý” tại Yên Mô

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn quân trong tỉnh đang hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Yên Mô; Bảo tàng Ninh Bình và Phòng Văn hóa, Thể thao Yên Mô phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Máy bay MIG 21 ở bảo tàng Ninh Bình

Năm 2013, Bộ Tư Lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tặng Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Ninh Bình một hiện vật rất độc đáo và đặc biệt: Đó là chiếc may bay MIG 21 - F94.

Công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật ở Bảo Tàng Ninh Bình

Bảo tàng Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp văn hoá thuộc loại hình bảo tàng tổng hợp, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê bảo quản, trưng bày tuyên truyền phát huy tác dụng các di sản lịch sử, văn hoá và thiên nhiên Ninh Bình.