Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1331/SVHTT-VP 07/11/2019 Yêu cầu đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung yeu-cau-don-vi-thuoc-so-thuc-hien-mot-so-noi-dung
1316/TB-SVHTT 05/11/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy tại các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-to-chuc-bo-may-tai-cac-don-vi-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao
1252/SVHTT-VP 25/10/2019 tạm ngừng các chương trình hợp tác facebook tam-ngung-cac-chuong-trinh-hop-tac-facebook
1043/TB-SVHTT 09/09/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 9 y-kien-chi-dao-thang-9
863/TB-SVHTT 06/08/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 7 y-kien-chi-dao-thang-7
665/TB-SVHTT 09/07/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 6 y-kien-chi-dao-thang-6
347/QĐ-VHTT 26/06/2019 Thánh Lập đoán kiểm tra công tác ứng dụng CNTT thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-ung-dung-cntt
634/TB-SVHTT 03/06/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 5 y-kien-chi-dao-thang-5