Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
283/SVHTT_QLVH 13/03/2020 Phối hợp tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam phoi-hop-tham-gia-hoi-thi-tuyen-truyen-ve-chu-quyen-va-phat-trien-ben-vung-bien-dao-viet-nam
250/SVHTT_VP 04/03/2020 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh Covid 19 tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-benh-covid-19
224/SVHTT - VP 28/02/2020 Triển khai công tác xét tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III tỉnh Ninh Bình năm 2021 trien-khai-cong-tac-xet-tang-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-trong-linh-vuc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-lan-thu-iii-tinh-ninh-binh-nam-2021
206/SVHTT-VP 26/02/2020 Đôn đốc các đơn vị báo cáo tổng kết phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 don-doc-cac-don-vi-bao-cao-tong-ket-phong-trao-thi-dua-5-nam-giai-doan-2015-2020-phuong-huong-nhiem-vu-giai-doan-2020-2025
202/TB-SVHTT 25/02/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ tổ công tác thường trực tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-to-cong-tac-thuong-truc-thang-hoat-dong-the-duc-the-thao-cho-moi-nguoi
1331/SVHTT-VP 07/11/2019 Yêu cầu đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung yeu-cau-don-vi-thuoc-so-thuc-hien-mot-so-noi-dung
1316/TB-SVHTT 05/11/2019 Kiểm tra công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy tại các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-to-chuc-bo-may-tai-cac-don-vi-thuoc-so-van-hoa-va-the-thao
1252/SVHTT-VP 25/10/2019 tạm ngừng các chương trình hợp tác facebook tam-ngung-cac-chuong-trinh-hop-tac-facebook
1043/TB-SVHTT 09/09/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 9 y-kien-chi-dao-thang-9
863/TB-SVHTT 06/08/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 7 y-kien-chi-dao-thang-7
665/TB-SVHTT 09/07/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 6 y-kien-chi-dao-thang-6
347/QĐ-VHTT 26/06/2019 Thánh Lập đoán kiểm tra công tác ứng dụng CNTT thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-ung-dung-cntt
634/TB-SVHTT 03/06/2019 Ý kiến chỉ đạo tháng 5 y-kien-chi-dao-thang-5
548/SVHTT-TCPC 20/05/2019 Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh mạng phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-luat-an-ninh-mang