Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan

thực hiện

           I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1

 

 

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

2

 

 

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

3

 

 

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

4

 

 

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

5

 

 

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

6

 

 

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

7

 

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

           II. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1

 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Thư viện

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

           III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

2

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

3

 

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

4

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

5

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

6

 

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Phòng Văn hóa -Thông tin cấp huyện

 

Tải biểu mẫu