Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Thủ tục Hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

         I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1

 

Công nhận gia đình văn hóa

Uỷ ban nhân dân cấp xã

        II. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1

 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Uỷ ban nhân dân cấp xã

        III. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

Tải biểu mẫu