Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ,

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH

Quyết định số 414/QĐ - UBND ngày03/8/2017 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tổng số các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 83 thủ tục hành chính.

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

              I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

           A. Di sản văn hóa

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

2

Cấp phép cho người ViệtNamđịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Di sản

 văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép  hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập                                                 

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Di sản

 văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Di sản

văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

          B. Điện ảnh

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Điện ảnh

Sở Văn hóa và Thể thao

16

 

 

 

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất) hoặc nhập khẩu)

Điện ảnh

Sở Văn hóa và Thể thao

          C. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

17

 

 

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa và Thể thao

18

 

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa và Thể thao

19

 

 

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mỹ thuật

Sở Văn hóa và Thể thao

20

 

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mỹ thuật

Sở Văn hóa và Thể thao

21

 

 

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa và Thể thao

22

 

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại ViệtNam(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Nhiếp ảnh

Sở Văn hóa và Thể thao

23

 

 

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ ViệtNamra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Nhiếp ảnh

Sở Văn hóa và Thể thao

           D. Nghệ thuật biểu diễn

24

 

 

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

25

 

 

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

26

 

 

 

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

27

 

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương 

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

28

 

 

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương 

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

29

 

 

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

30

 

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa và Thể thao

          Đ. Văn hóa cơ sở

31

 

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

32

 

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

 

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

33

 

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

34

 

 

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

35

 

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

36

 

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

37

 

 

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

38

 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

39

 

 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao

          E. Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

40

 

 

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

41

 

 

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

          F. Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

42

 

 

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

43

 

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

44

 

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

             G. Thư viện

45

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Thư viện

Sở Văn hóa và Thể thao

H. Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

46

 

 

 

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao

              II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

2

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

3

 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

4

 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

5

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

6

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

7

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

8

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

9

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

10

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

11

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

12

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

13

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

14

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

15

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

16

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

17

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

18

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

19

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

20

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

21

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

22

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

23

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

24

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Thể dục, thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao

25

 

 

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thể dục, thể thao

 

Sở Văn hóa và Thể thao

 

             III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

2

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

3

 

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

4

 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

5

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

6

 

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

7

 

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

8

 

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

9

 

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

10

 

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

11

 

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

12

 

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Gia đình

Sở Văn hóa và Thể thao

 

 

 

 

Tải biểu mẫu