Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Văn bản

TT Tên Thủ tục Ngày đăng
101 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH NINH BÌNH 101-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh Danh mục thủ tục Hành chính 09/10/2019 Chi tiết