Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Pháp luật

SỬA ĐỔI LUẬT ĐIỆN ẢNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ

Luật Điện ảnh được ban hành năm 2006, sửa đổi năm 2009 đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, rất cần thiết tiếp tục sửa đổi Luật Điện ảnh để phù hợp với thực tiễn xã hội, nhất là sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của khoa học công nghệ, kĩ thuật số… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.