Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Thi đua khen thưởng

Hội nghị triển khai công tác thi đua, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2018

Ngày 09/3/2018, Sở Văn hóa và Thể thao - Đơn vị Cụm trưởng, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị triển công tác thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao 09 tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng.