Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình. Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm

Giới thiệu

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường                                                                                    2. Đ/c Đinh Văn Tiên

Chức vụ: Giám Đốc Sở                                                                                               Chức vụ: Phó Giám Đốc S

 

 

 

 3.Đ/c Trần Việt Phương                                                                                            3.Đ/c Nguyễn Cao Tấn 

 Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở                                                                                                  Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở