Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Giới thiệu

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Chức vụ: Giám Đốc Sở

2. Đ/c Trần Việt Phương

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở

3. Đ/c Nguyễn Cao Tấn

Chức vụ: Phó Giám Đốc Sở