Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Giới thiệu

Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

I

Văn phòng Sở

 

1

Phạm Tuấn Anh

Chánh Văn phòng Sở

2

Nguyễn Thị Thúy Nga

Phó Chánh Văn phòng Sở

3

Quách Thị Hương

Phó Chánh Văn phòng Sở

II

Tổ chức - Pháp chế

 

4

Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng

5

Nguyễn Văn Bắc

Phó Trưởng phòng

III

Phòng Quản lý Văn hóa

 

6

Đinh Ngọc Khánh

Trưởng phòng

7

 Đinh Văn Phương

Phó Trưởng phòng

8

 Nguyễn Quỳnh Anh

Phó Trưởng phòng

IV

Phòng quản lý TDTT

 

9

Nguyễn Tử Phượng

Trưởng phòng

10

 

 

V

Phòng Xây dựng NSVH và Gia đình

13

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

14

Vũ Thị Lý

Phó Trưởng phòng

VI

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

 

15

Vũ Thanh Lịch

Trưởng phòng

16

 Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng phòng

VII

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

17

Vũ Thị Vân Anh

Trưởng phòng

VIII

Thanh tra Sở

 

18

Hoàng Nhọc Khuê

Phó Trưởng phòng

19

Đinh Văn Phương

Phó Trưởng phòng