Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Giới thiệu

Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

I

Văn phòng Sở

1

Phạm Tuấn Anh

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Chánh Văn phòng Sở

2

Nguyễn Thị Thúy Nga

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Sở

3

Quách Thị Hương

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Sở

II

Tổ chức - Pháp chế 

1

Nguyễn Văn Phú

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Bắc

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

III

Phòng Quản lý Văn hóa

1

Đinh Ngọc Khánh

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

IV

Phòng quản lý TDTT

1

Nguyễn Tử Phượng

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

V

Phòng Xây dựng NSVH và Gia đình

1

Vũ Thị Lý
 

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phụ trách phòng XDNSVH & Gia Đình

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

VI

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

1

Vũ Thanh Lịch

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

2

 Nguyễn Xuân Trường

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

VII

Phòng Kế hoạch - Tài chính

1

Vũ Thị Vân Anh

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Trưởng phòng

VIII

Thanh tra Sở

1

Hoàng Ngọc Khuê

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phụ trách Thanh tra Sở

2

Nguyễn Đức Quang

SĐT: 

Email: .svhtt@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh thanh tra Sở