Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình. Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm

Giới thiệu

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

1. Trung tâm huấn luyên và thi đấu Thể dục Thể thao
Giám đốc: Vũ Hồng Minh

Phó giám đốc: Lã Công Hoan

Phó giám đốc: Lã Hoàng Minh Đạo


5. Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng
Giám đốc: Vũ Quang Huy

Phó giám đốc: Đặng Việt Lai

2. Bảo tàng tỉnh

Giám đốc: Nguyễn Xuân Khang

Phó Giám đốc: Phạm Thị Nhu, Vũ Thị Thu

6. Nhiếp ảnh tỉnh

Giám đốc: Đào Minh Tiến

Phó giám đốc: Đặng Thanh Kiều

3. Thư viện tỉnh

Phó giám đốc phụ trách: Bùi Văn Phương

Phó giám đốc: Lại Thị Thu Hà

Phó giám đốc: Đỗ Thị Thu Hà

7.Trung tâm văn hoá tỉnh

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cương

Phó giám đốc: Nguyễn Phú Văn

4. Nhà hát chèo Ninh Bình

Giám đốc: Nguyễn Văn Thập

Phó giám đốc: Mai Thị Thủy

Phó giám đốc: Mai Thị Hòa