Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Giới thiệu

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

1. Trung tâm huấn luyên và thi đấu TDTT

Giám đốc: Vũ Hồng Minh

Phó giám đốc: Lã Công Hoan

Phó giám đốc: Lã Hoàng Minh Đạo

2. Trung tâm PHP và chiếu bóng

Giám đốc: Vũ Quang Huy

Phó giám đốc:

Phó giám đốc:

3. Bảo tàng tỉnh

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Khang

 Phó giám đốc: Phạm Thị Nhu

 Phó giám đốc:Vũ Thị Thu

4. Thư viện tỉnh

 PGĐ phụ trách: Bùi Văn Phương

 Phó giám đốc: Lại Thị Thu Hà

 Phó giám đốc: Đỗ Thị Thu Hà

5. Nhà hát chèo Ninh Bình

Giám đốc: Nguyễn Văn Thập

Phó giám đốc: Mai Thị Thủy

  Phó giám đốc: Mai Thị Hòa

6. Nhiếp ảnh tỉnh

 Giám đốc: Đào Minh Tiến

 Phó giám đốc: 

7. Trung tâm văn hóa tỉnh

 Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cương

 Phó giám đốc: Nguyễn Phú Văn

 Phó giám đốc: Đàm Ngọc Hoa

8. Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Hoa Lư

 Giám đốc: Giang Bạch Đằng

 Phó giám đốc: Lê Thị Bích Thục

 Phó giám đốc: Nguyễn Thị Kim Cúc

 Phó giám đốc: Đào Thị Mỹ Dung

 Phó giám đốc: Nguyễn Thành Đức