Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình. Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm

Gia đình

Sơ kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình và Tổng kết kế hoạch hành động thực hiện phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015

Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6, sáng ngày 23/6/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình và Tổng kết kế hoạch hành động thực hiện phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 200

Ban hành Đề cương chi tiết Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Quyết định số 2413/QĐ-BVHTTDL ngày 20/7/2015 của Bộ VHTTDL ban hành Đề cương chi tiết Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016 - Ngày của yêu thương và chia sẻ

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 với chủ đề “ Yêu thương và chia sẻ.