Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố Tam Điệp

(12/06/2017 08:28:02)

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.


Nhà văn hoá thành phố Tam Điệp. Ảnh: Anh Tuấn

Nhà văn hoá thành phố Tam Điệp. 

 

Cũng thông qua phong trào, quy chế dân chủ được phát huy, khả năng sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng; nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng thành phố Tam Điệp ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào, thành phố Tam Điệp xác định trước hết phải làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên đến từng cơ quan, đơn vị và người dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống đài truyền thanh, bằng hệ thống cổ động trực quan pa-nô, áp phích nơi công cộng... với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú như: tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyên truyền không lấn chiếm hành lang, vỉa hè; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa... Đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Hàng năm, Phòng Văn hoá phối hợp với ngành chức năng tiến hành thanh, kiểm tra các hộ kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động kinh doanh văn hóa. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, xã, phường thực hiện nếp sống văn hoá công sở, tạo bước chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện, Tam Điệp đặc biệt đề cao vai trò của các cá nhân, hộ gia đình để cùng hình thành nếp sống văn minh của người dân thành phố. Theo đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã được các xã, phường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm. Các gia đình đã tích cực tham gia các hoạt động do khu phố, địa bàn dân cư phát động như: Phong trào làm đường giao thông, xây dựng cụm địa bàn an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua phát triển kinh tế, phòng, chống các tệ nạn xã hội... Để nâng cao chất lượng phong trào, hàng năm, nhân dịp ngày “Gia đình Việt Nam” (28/6), các xã, phường tổ chức thăm và tặng quà “Gia đình văn hoá”, tổ chức gặp mặt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến. Hiện nay, thành phố Tam Điệp có 90,1% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 29,4% so với năm 2000.

Hưởng ứng các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân dân thành phố Tam Điệp đã đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan phố, phường sạch đẹp. Đại đa số người dân có ý thức bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, các hộ dân tự phân loại xử lý rác thải ở gia đình; xử lý phân trong chăn nuôi gia súc bằng các công nghệ tiên tiến như làm hầm bioga, đệm lót sinh học; không xả nước thải, vứt rác, chất thải ra đường, nơi công cộng, không làm ảnh hưởng môi trường cảnh quan trong khu dân cư..., góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, gần 100% các khu dân cư trên địa bàn thành phố đã ký hợp đồng vận chuyển rác với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố và vào ngày 27 hàng tháng, các khu dân cư trên địa bàn thành phố huy động lực lượng toàn dân tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Để có cảnh quan môi trường khang trang, hiện đại, nhiều năm qua, thành phố Tam Điệp đã tranh thủ huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh. Hiện tỷ lệ cứng hoá đường giao thông xã, phường trên địa bàn thành phố đạt 95%, trong đó đường giao thông nông thôn, nội đô được rải nhựa hoặc bê tông đạt 90%; 100% trục đường chính của thành phố và các xã, phường, 90% đường nhánh tại các khu dân cư được thắp điện sáng vào ban đêm, tạo cảnh quan đẹp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tai nạn giao thông. Việc đầu tư các thiết chế phục vụ phong trào văn hóa, thể thao cũng được các cấp, ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, 100% xã, phường, các thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá và trang thiết bị thiết yếu phục vụ nhân dân theo chức năng của nhà văn hóa. 9/9 xã, phường có tủ sách pháp luật và quy hoạch đất dành cho thể thao và điểm vui chơi cho trẻ em. 100% xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học có sân thể thao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí, thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển.