Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 726/KH - SVHTT ngày 26/6/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình về tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019. Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày 30 và 31/7/2019 tại Rạp chiếu phim tỉnh Ninh Bình.

Dự khai giảng lớp tập huấn, có đồng chí Trần Việt Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn; giảng viên của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí giảng viên thuộc các phòng chuyên môn của Sở và 168 học viên thuộc Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm văn hóa Thể thao các huyện thành phố và công chức văn hóa xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia giảng dạy lớp tập huấn là giảng viên Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đồng chí có chuyên môn, kinh nghiệm của Sở. Chương trình tập huấn đi sâu vào các nội dung về công tác quản lý di sản văn hóa, những vấn đề liên quan đến bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; công tác quản lý lễ hội; những vấn đề cơ bản về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; những vấn đề cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; công tác quản lý hoạt động TDTT và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TDTT; Những vấn đề cơ bản về đuối nước và các giải pháp phòng ngừa đuối nước cho trẻ em; công tác quản lý hoạt động quảng cáo, karaoke và vũ  trường.

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và gia đình được tổ chức nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, cần thiết cho đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

                                                           Nguyễn Thị Thúy Nga

                                                          Văn phòng Sở