Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐẤU 10 MÔN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐH TDTT TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

BẢNG TỔNG HỢP SỐ  HUY CHƯƠNG TỪNG MÔN
ĐẠI HỘI TDTT TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ VI NĂM 2018
                                                                     
TT Môn N. Bình T. Điệp Yên Mô Y. Khánh Gia Viễn N. Quan K. Sơn H. Lư Q. Sự GD ĐT Công an
V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ V B Đ
1 Việt dã             3 1     1   1 1 1         1 1           2            
2 Karatedo 3 1     1   5 3 4 1 1   1 1 2 1         1             1 5 5      
3 Cờ vua 3 2 1     1                                   1       1 2 1      
4 Vật dân tộc   1 2     4 2 1 1   1   2 1 1 1 1   2 2   1 1                    
5 Bóng đá 1             1                   1                              
6 Bơi 4 6 2   2         3 1 5 3   2       4 4     1 2                  
7 Bóng bàn 2 1 1         1 1                     1 1 1 1       1       2 1 1
8 Cầu lông 5       1 1         1     1 1         2             1           2
9 Quần vợt 2 2 1 2   1       1 1                       1       1         1 2
10 Đá cầu 1 2 1       1 1       1   1   1     2 1                          
11 Điền kinh       1 1 1 5 1 2 1 6 3 3   3 3 2 2 1 4 3                        
12 Bóng chuyền                 1   1   1                                        
  Cộng 21 15 8 3 5 8 16 9 9 6 13 9 11 5 10 6 3 3 9 15 6 2 4 3     5 2 7 6 2 2 5
  Tổng cộng 44 16 34 28 26 12 30 9 5 15 9
  Xếp hạng 1 7 2 5 3 6 4 9 11 8 10