Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư 2018, các cấp, các ngành, các đoàn thể và địa phương, đơn vị đã tích cực triển khai những nhiệm vụ được giao; trong đó công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đẩy mạnh nhằm tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò và giá trị lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam và việc giữ gìn, phát huy Lễ hội truyền thống Hoa Lư trên mảnh đất Cố đô nghìn năm lịch sử.

Pa nô tuyên truyền lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt tại Khu di tích lịch sử, văn hoá Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Minh Quang

   Công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức làm 3 đợt: Đợt thứ nhất, trước dịp Lễ kỷ niệm (từ 20/2 đến 31/3); đợt thứ 2 (là đợt tuyên truyền cao điểm từ 1/4 đến 28/4) và đợt thứ 3 (sau dịp kỷ niệm, từ 29/4 đến hết năm 2018). Trong đó, đợt 1 tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam; tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm; các hoạt động, công trình trọng điểm, phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

   Cùng với đó tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa đặc sắc, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất và người Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình… cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.

   Đợt 2 là đợt tuyên truyền cao điểm cho Lễ kỷ niệm và Lễ hội, do đó cần tăng cường thời lượng, loại hình để tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về vị trí, vai trò, ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn Nhà nước Đại Cồ Việt; những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập; những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. 

   Đồng thời phản ánh kịp thời, đậm nét, sâu rộng công tác chuẩn bị, các hoạt động chào mừng kỷ niệm và lễ hội; không khí thi đua sôi nổi của những tập thể, cá nhân, nêu gương những cá nhân điển hình, nhân tố mới tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm; tạo dư luận phấn khởi, tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trước những thành tựu mà tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng, kỳ vọng và quyết tâm phấn đấu đưa Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

   Đợt 3 diễn ra sau dịp kỷ niệm và lễ hội, tập trung tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của sự kiện; kết quả đợt thi đua chào mừng kỷ niệm và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Phản ánh tâm tư, tình cảm, dư luận của nhân dân về sự kiện. Đồng thời gắn nội dung tuyên truyền về dịp kỷ niệm và lễ hội với các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9… cùng với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2018.

   Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền, khánh tiết đã phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Khoa học lịch sử Ninh Bình… tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Kỷ niệm và Lễ hội Hoa Lư 2018.

   Theo đó, tham mưu, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) tới các địa phương trong cả nước. Phối hợp với các tỉnh, thành, các cơ quan liên quan trong nước và quốc tế cung cấp thông tin, tuyên truyền về Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018); đặc biệt chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học lịch sử, để cung cấp thông tin và có các bài viết tuyên truyền mang tính chuyên đề về sự kiện và truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư; tiềm năng, lợi thế và những thành tựu của Ninh Bình thời kỳ đổi mới và hội nhập.

   Chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm; định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh các cấp, giao ban báo chí hàng tháng, tại hội nghị báo cáo viên, trên Bản tin Thông báo nội bộ và sinh hoạt các CLB, các hội, đoàn thể… 

   Đồng thời tăng cường kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; các tài liệu ấn phẩm chào mừng của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đảm bảo đúng nội dung, định hướng và quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót.

   Đặc biệt, Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền, khánh tiết phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng 5 tập phim (Huyền sử Ninh Bình; Nơi khởi phát nền chính thống; Vùng đất Di sản; Ninh Bình nhân kiệt và Khát vọng Ninh Bình); xây dựng Phim tài liệu về Ninh Bình phát trên VTV “Ninh Bình huyền sử và khát vọng”; xây dựng Trailer quảng bá về sự kiện kỷ niệm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư xen lẫn với nội dung quảng bá về Tràng An, hiện đang phát trên VTV; sản xuất các tin, bài, phóng sự ngắn tuyên truyền về sự kiện 1050 năm phát trong các chương trình thời sự, chuyên mục “Cuộc sống thường ngày” và “Danh nhân đất Việt”.

   Đối với Báo Ninh Bình và Đài PTTH tỉnh, xây dựng kế hoạch, thiết kế logo biểu tượng chuyên mục, đặt đường link kết nối, truy cập chuyên mục trên các Trang thông tin điện tử của đơn vị; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề…, tăng dần số lượng tuyên truyền theo các đợt, đảm bảo tuyên truyền sâu đậm, hiệu quả về sự kiện 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. 

   Tại các huyện, thành phố thiết kế xây dựng tuyên truyền trực quan bằng việc củng cố, làm mới nội dung các cụm pano tấm lớn, pano treo trên các tuyến đường, cổng chào, khẩu hiệu tường… phục vụ đợt kỷ niệm. Đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền trực quan của các huyện, thành phố…

   Trên cơ sở Kế hoạch của Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư 2018; các thành viên Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công đã và đang chủ động triển khai kế hoạch thực hiện cho cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo tiến độ đề ra; phấn đấu tổ chức các hoạt động kỷ niệm và lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, ấn tượng, đúng các quy định của Nhà nước hiện hành; đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Mỹ Hạnh        

Trích nguồn Báo Ninh Bình