Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Sở Văn hóa và thể thao tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 11/07/2017, Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

   Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao các huyện, thành phố.

   Sáu tháng đầu năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trong ngành thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch. Các đơn vị trong ngành tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương chàomừng kỷ niệm các sự kiện chính trị các ngày lễ của đất nước và địa phương.

   Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về công tác quản lý văn hóa, thể thao: Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2018; Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan; Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố hoàn thành tốt các nội dung công tác chuyên môn theo kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động văn hóa và thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

   Là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ Lễ kỷ niệm xây dựng đề án, kế hoạch, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền; Tổ chức Đại lễ cầu siêu và Lễ hội hoa đăng; Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc”; Chương trình Lễ kỷ niệm tại Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư.

    Lễ hội Hoa Lư diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 24-27/4/2018 (tức ngày mùng 9 đến ngày 12/3 âm lịch).  Phần lễ gồm 10 nghi thức: Lễ mở cửa đền; Lễ dâng hương; Lễ rước nước; Lễ mộc dục; Lễ tiến phẩm; Lễ rước kiệu; Tế cửu khúc, Tế lễ cổ truyền của các đoàn tế nam quan, nữ quan, đồng quan; Lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng; Lễ tạ. Phần hội tổ chức thành 5 nhóm nội dung, gồm: Các hoạt động văn hóa văn nghệ; Hội trại thanh niên; Các trò chơi dân gian; Các hoạt động thể thao; Các hoạt động thi trưng bày, triển lãm quảng bá du lịch, thương mại với tổng số 20 nội dung hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao truyền thống, hiện đại và các trò chơi dân gian..  Các hoạt động trên được tổ chức trải đều từ buổi sáng đến buổi tối trong các ngày diễn ra Lễ kỷ niệm và lễ hội, ước tính có hơn 700.000 lượt người tham dự Lễ kỷ niệm và Lễ hội.

   Công tác kiểm tra, khảo sát đề nghị tu bổ di tích được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Hướng dẫn Ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa xây dựng hồ sơ đề nghị tu sửa, tôn tạo di tích theo quy định của pháp luật. Khảo sát, lập hồ sơ di tích  đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung danh mục hồ sơ di tích theo danh mục kiểm kê di tích dựa trên kết quả kiểm kê các năm 2010, 2011, 2012; Xây dựng dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.

   Bảo tàng tỉnh đón 10.087 lượt khách tham quan; Trưng bày chuyên đề“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Yên Mô và thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư; trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư” phục vụ Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; Sưu tầm được 277hiện vật. Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư đón: 200.101 lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2017 (Trong đó: khách quốc tế: 74.124 lượt, tăng 23,5%; khách trong nước: 125.977 lượt, tăng 21,3%); Doanh thu đạt: 3.717.575.000 đồng. Nhà hát Chèo tăng cường công tác biểu diễn các vở chèo phục vụ nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện 155 buổi biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ bạn đọc tất cả các ngày trong tuần; Tổ chức 04 cuộc trưng bày, giới thiệu 550 bản sách tại Thư viện tỉnh chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước và của tỉnh; Thực hiện cấp và đổi mới 574 thẻ bạn đọc; phục vụ 61.521 lượt bạn đọc. Luân chuyển 121.597 lượt sách báo. Xử lý nghiệp vụ 5.716 bản sách bổ sung. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức 03 đợt phim lớn chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, thực hiện 411 buổi chiếu phim phục vụ 44.475 lượt người xem, trong đó có 316 buổi chiếu lưu động phục vụ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào công giáo. Nhiếp ảnh tỉnh tổ chức 04 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình” và triển lãm ảnh thành tựu kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh Ninh Bình tại tiền sảnh Trung tâm văn hóa tỉnh, chụp ảnh ghi tư liệu các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội nổi bật trong tỉnh.

   Tổ chức 16 đợt hướng dẫn các đơn vị văn hóa cơ sở tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, phương pháp Câu lạc bộ; Biểu diễn 15 chương trình nghệ thuật quần chúng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh. Duy trì 25 buổi sinh hoạt cho Câu lạc bộ “Nghệ thuật truyền thống” của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

   Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội được tổ chức sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức nội dung phong phú góp phần vào thành công của các sự kiện. Tại các địa phương đã tiến hành kẻ vẽ, sửa chữa nâng cấp, thay nội dung và làm mới 7.740m2  pa nô treo trên các tuyến đường, 5.260 khẩu hiệu tường, chăng treo 5.140 băng rôn, treo 358.000 cờ các loại, cắm 150 lượt mâm cờ, làm mới và sửa chữa 145 cổng chào. xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, tin bài phát sóng trên đài truyền thanh các cấp… Tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Hưởng ứng và phát động 05 cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền và chào mừng các sự kiện lớn của đất nước.

   Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện đăng ký, đăng ký lại các danh hiệu văn hóa; Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng Mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Tham mưu Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh ban hành: Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phong trào tỉnh và Ban chỉ đạo phong trào các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.

   Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT của lực lượng vũ trang, các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, trường học và  các xã, phường, thị trấn.. Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thi đấu giao hữu, các môn thể thao, trò chơi dân gian chào mừng các ngày lễ, ngày kỉ niệm, các sự kiện của đất nước, địa phương.Sáu tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 650 cuộc thi đấu TDTT ở cơ sở; số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 29,2%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25%; có trên 600 câu lạc bộ TDTT cơ sở; số trường thực hiện giáo dục thể chất đảm bảo chất lượng là 100%; số trường hoạt động ngoại khóa thường xuyên là 84%. Toàn tỉnh có 610 sân cầu lông (trong đó có 111 nhà tập cầu lông); 128 sân thể thao cơ bản, 450 sân bóng đá, 68 sân quần vợt.

   Duy trì đào tạo, huấn luyện cho các VĐV và các lớp năng khiếu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, đầu tư trọng điểm cho các VĐV có khả năng giành huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Song song với công tác huấn luyện thường xuyên, Sở đã chỉ đạo với các Trung tâm Thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức tuyển chọn và bổ sung VĐV các môn: Bóng chuyền, Điền kinh, Quần vợt, Karatedo, Boxing, Cờ vua, Cử tạ, Bơi, Cầu lông.

   Số VĐV đào tạo tại Trung tâm là 127 VĐV (không tính 66 VĐV tạm tuyển) thuộc 11 môn. Song song với việc đào tạo tại chỗ Trung tâm đã cử 12 VĐV tham gia tập huấn, thi đấu tại đội tuyển Quốc gia (08 VĐV) và đội tuyển trẻ Quốc gia (04 VĐV). Ngoài các lớp năng khiếu tập trung, Trung tâm tiếp tục duy trì công tác đào tạo huấn luyÖn nâng cao thành tích cho VĐV lớp năng khiếu nghiệp dư tại các huyện, thành phố.

   Thành lập 12 đoàn vận động viên tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế đoạt 65 huy chương, đạt 59% kế hoạch năm 2018, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có 19 huy chương quốc tế (trong đó có 09 HCV, 05 HCB, 05 HCĐ) và 46 huy chương quốc gia (22 HCV, 09 HCB, 15 HCĐ). Tổng số 13 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng và cấp I, trong đó 07 VĐV kiện tướng, 06 VĐV cấp I đạt 23,6 % chỉ tiêu được giao. Đội Bóng chuyền Tràng An Ninh Bình tham gia thi đấu Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2018 tại Hà Nội. Đội thi đấu 04 trận (thắng 03 trận, thua 1 trận) xếp hạng nhì bảng B. Tham gia thi đấu Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương, đội đã xuất sắc đạt ngôi vô địch cúp Hùng Vương và giành quyền thi đấu vòng chung kết giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2018.

   Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn, ĐH TDTT cấp huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Tổ chức thi đấu 10/12 môn: Karate, cờ vua, việt dã, vật dân tộc, bóng đá, bơi, đá cầu, quần vợt,…  trong khuôn khổ thi đấu ĐH TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ VI.

   Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường thường xuyên: Sáu tháng đầu năm 2018,Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện 08 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 34 cơ sở trên địa bàn tỉnh:Lĩnh vực văn hóa: Kiểm tra 21 cơ sở kinh doanh hoạt động Karaoke, 03 cơ sở kinh doanh băng đĩa hình, 05 đơn vị quảng cáo, 04 cơ sở tổ chức hoạt động lễ hội. Thanh tra Sở đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

   Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã kiểm tra, thẩm định và cấp 25 văn bản cho phép hoạt động quảng cáo; 13 giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke; 02 giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 06 văn bản cho phép biểu diễn nghệ thuật; 04 giấy phép chứng chỉ hành nghề thi công, tu bổ, phục hồi di tích; 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

   Phát huy kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong ngành tập trung bám sát chương trình công tác đã đề ra, tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung công tác theo kế hoạch năm 2018 của đơn vị và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

   1. Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt  và chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao theo kế hoạch: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, thi đấu các môn trong Đại hội và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII (tháng 11/2018); Phối hợp đăng cai tổ chức vòng chung kết cuộc thi ABU Robocon năm 2018 tại Ninh Bình; Tổ chức cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư”; Tổ chức Liên hoan các CLB Chèo không chuyên tỉnh Ninh Bình; Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2018; Phối hợp tổ chức giải Quần vợt vô địch thanh, thiếu niên Toàn quốc (VTF Junior Tour 3-2018) tại Ninh Bình; Đội bóng chuyền Tràng An Ninh Bình tập huấn và thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2018; Tổ chức giải Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc tại Ninh Bình; Giải Tràng An Marathon năm 2018.

   2. Trình UBND tỉnh ban hành đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”; Xây dựng Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 đến 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tổ chức các hoạt động tại Đề án lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch cấp quốc gia tại tỉnh Ninh Bình năm 2018.

   3. Tiếp tục khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với các di tích có đơn đề nghị của địa phương. Tiếp tục triển khai công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc tu bổ chống xuống cấp đối với 13 di tích có hỗ trợ kinh phí tu bổ chống xuống cấp từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và các di tích đã được phép tu bổ bằng nguồn xã hội hóa.

   4. Duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho VĐV các lớp năng khiếu và các đội tuyển, thành lập các đoàn VĐV tham gia thi đấu các giải Quốc gia, khu vực Đông Nam Á và Quốc tế đạt kết quả cao.

   5. Hướng dẫn cơ sở tổng kết đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kiểm tra công nhận và công nhận lại các danh hiệu văn hóa; Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11 năm 2018; Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam năm 28/6/2018; Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao.

   6. Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở rà soát và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của toàn ngành; Xây dựng chế độ chính sách đối với nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và nhân viên phục vụ tại Nhà hát Chèo Ninh Bình giai đoạn 2018 - 2021. Nhà hát Chèo dàn dựng vở chèo mới theo kế hoạch.

   7. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của các đơn vị văn hoá từ tỉnh tới cơ sở ở các nội dung của công tác chuyên môn nghiệp vụ như: Bảo tồn bảo tàng, thư viện, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, nhiếp ảnh, công tác tuyên truyền, văn nghệ quần chúng, Không ngừng nâng cao chất lượng quảng bá và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác phục vụ việc đón tiếp khách tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư.

   8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Văn phòng