Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình. Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm

Sơ kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình và Tổng kết kế hoạch hành động thực hiện phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015

(04/04/2016 11:54:03)

Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6, sáng ngày 23/6/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình và Tổng kết kế hoạch hành động thực hiện phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 200

Dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình, UVBTV Tỉnh Ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh; đồng chí Lâm Quang Nghĩa, TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL; cùng gần 100 đại biểu đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh Ủy, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc Sở; thành viên BCĐ công tác gia đình các cấp; đại biểu đại diện cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh…

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng tình vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình, chiến lược phát triển gia đình và Luật PCBLGĐ được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, bước đầu tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân trong tỉnh; hệ thống Ban chỉ đạo công tác gia đình được thành lập đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; các Sở, ban, ngành đoàn thể và các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Gia đình đã quan tâm lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến Chiến lược gia đình, Luật PCBLGĐ, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bước đầu phát huy tác dụng, lan tỏa trong cộng đồng, người dân từng bước hiểu được đâu là hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc PCBLGĐ, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt kết quả tốt. Đến năm 2014 Ninh Bình có trên 235 nghìn hộ gia đình đạt và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa (trên 84%); 85% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con cháu; 85% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông bà, cha mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; 95% hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình… Hiện nay 90% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các đường lối, chính sách về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, PCBLGĐ; 90% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, PCBLGĐ; trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định; 90% hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cung cấp kiến thức kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 3.5%…

Việc thực hiện phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Hiện nay 145/145 xã phường, thị trấn đã triển khai các hoạt động xây dựng, củng cố các tổ hòa giải, hình thành các nhóm can thiệp PCBLGĐ; đã thành lập 1.285 câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững; Xây dựng 884 nhóm PCBLGĐ thực hiện chức năng tư vấn, hòa giải và can thiệp kịp thời các vụ BLGĐ; Hình thành 309 địa chỉ tin cậy, tạo điều kiện cho người dân cung cấp thông tin và trực tiếp tham gia công tác PCBLGĐ; 1.653 Tổ hòa giải đang được duy trì hoạt động;...

Đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm để góp phần thực hiện tốt hơn nữa Chiến lược phát triển gia đình và PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như: Tham luận của phòng Văn hóa và thông tin Thành phố Ninh Bình về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Ninh Bình (giai đoạn 2011-2015); Tham luận của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Nho Quan về kinh nghiệm triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình và chia sẻ của đại biểu Bùi Thị Tuyết, khối 8 thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn “Vợ chồng cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Tại Hội nghị nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Quang Nghĩa – Giám đốc Sở VHTT&DL khẳng định: Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác gia đình và PCBLGĐ thời gian qua mới chỉ là kết quả bước đầu, sự phát triển kinh tế thị trường với những mặt trái đang đặt ra thách thức lớn trong xây dựng kết cấu gia đình bền vững. Do đó thời gian tới cần tiếp tục phát triển sâu rộng Chiến lược gia đình và PCBLGĐ trên cơ sở phù hợp từng địa phương để xây dựng kết cấu gia đình bền vững hơn; Quan tâm luật PCBLGĐ, đặc biệt nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ, trẻ em. Đồng chí đề nghị cấp cơ sở tham mưu kiện toàn BCĐ công tác gia đình; Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết bạo lực gia đình; Gắn công tác phòng chống BLGĐ và chiến lược phát triển gia đình với các phong trào cách mạng, tiêu biểu là phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng nông thôn mới; Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, tạo dư luận xã hội biểu dương những hành động tốt, đồng thời tạo áp lực lên án những thói hư tật xấu nhằm tạo bước chuyển trong ý thức, hành động của các tầng lớp nhân dân. Trước hết cần triển khai hiệu quả ngày gia đình Việt Nam 28/6/2015 với chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”./.