Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Phối hợp trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử”

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, Bảo tàng Ninh Bình phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 20 tháng 6 năm 2019, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã long trọng diễn ra lễ khai mạc. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn    hóa, Thể thao và Du lịch; GS.TSKH Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn  hóa Quốc gia; Các đại biểu Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Khoa học Văn hóa Nga tại Hà Nội; Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội; Bảo tàng Lịch sử Quốc gia...

Lễ cắt băng khai mạc trưng bày

Trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử” giới thiệu đến công chúng cả nước và bạn bè quốc tế các tư liệu lịch sử, bằng chứng vật chất thể hiện khát vọng và ý chí độc lập, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc của ông cha ta từ xưa đến nay. Với hơn 100 hiện vật được chọn lọc là những hiện vật, cổ vật đặc sắc, đa dạng về kiểu dáng, kích thước, chất liệu, chứa đựng những giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật cao, có niên đại từ thời văn hóa Đông Sơn đến ngày nay.

Tượng rồng, niên đại thế kỷ X-XI (Hiện vật Bảo tàng Ninh Bình)

Tham gia trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Cột kinh Phật, niên đại thế kỷ X (Hiện vật Bảo tàng Ninh Bình)

Tham gia trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Trưng bày "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" giới thiệu các nội dung chính sau:

1. Quốc hiệu Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ dựng nước đầu tiên

2. Thời kỳ quân chủ phong kiến độc lập

+ Quốc hiệu Đại Cồ Việt và Kinh đô Hoa Lư dưới các triều Đinh, Tiền Lê, đầu triều Lý.

+ Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Thăng Long dưới các triều Lý, Trần.

+ Quốc hiệu Đại Ngu (chữ “Ngu” nghĩa là sự yên vui) với Kinh đô An Tôn dưới triều Hồ.

+ Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Đông Kinh dưới các triều Hậu Lê (Lê Sơ), Mạc, Lê Trung Hưng.

+ Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Phú Xuân dưới triều Tây Sơn.

+ Quốc hiệu Việt Nam, Đại Nam và Kinh đô Huế dưới triều Nguyễn.

3. Sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.

+ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Thủ đô Hà Nội.

+ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Trưng bày chuyên đề: "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" mở cửa phục vụ công chúng đến hết tháng 10/2019 tại số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguyễn Xuân Khang