Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Đoàn công tác của tỉnh khảo sát và làm việc về công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Mô

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình đã khảo sát và làm việc với huyện Yên Mô về kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019, đồng thời động viên phong trào và nắm thực trạng xây dựng NTM của huyện, của các xã, các thôn để kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp địa phương hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

    Đoàn khảo sát gồm có: Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Sở Tài chính, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên minh HTX, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao - Đồng chí Trần Việt Phương, Phó Giám đốc Sở tham gia Đoàn công tác.

      Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía huyện Yên Mô có đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trọng Luận, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện và Bí thư, Chủ tịch các xã Yên Từ, Yên Thành, Yên Mỹ, Khánh Dương, Khánh Thượng là các xã đăng ký thực hiện xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu (Yên Từ) và Nông thôn mới năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

        Đoàn công tác đã khảo sát và thăm quan các công trình đang được thực hiện tại xã Yên Thành và Yên Từ sau đó nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện báo báo kết quả triển khai và những khó khăn vướng mắc của huyện, của các xã cũng như trao đổi cùng Bí thư, Chủ tịch của các xã có mặt tại Hội Nghị. Qua báo cáo của địa phương, có thể thấy rằng công tác triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã được địa phương thực hiện có hiệu quả. Đối với 4 xã xây dựng NTM năm 2019 về cơ bản đã hoàn thiện được các tiêu chí và có thể về đích trong năm 2019. Xã Yên Từ đã đạt 9/14 tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu. 4 Thôn, xóm đăng ký xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu về cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí, hiện vẫn còn có khăn về tiêu chí Thu nhập. Đối với việc xây dựng huyện NTM, hiện nay huyện đã có 10 xã về đích NTM, năm 2019 có 4 xã, còn 2 xã Yên Hưng và Yên đồng dự kiến phấn đấu về đích vào năm 2020. Xét về tiêu chí, đến nay huyện đã đạt 2/9 tiêu chí và đã có kế hoạch cụ thể để hoàn thiện 7 tiêu chí còn lại phấn đấu đưa huyện về đích NTM vào năm 2021.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại xã Yên Thành

    Đối với việc thực hiện các tiêu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới thuộc trách nhiệm của ngành Văn hóa và Thể thao, qua khảo sát có thể thấy:

    Đối với việc xây dựng huyện NTM: Đã khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao huyện mới. (Dự kiến hoàn thành trước Đại Hội Đảng bộ huyện).

    Đối với xã Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới: Hiện tại 4/4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của huyện Yên Mô đã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Cấp thôn: tất cả khu dân cư của 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 đã có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao. (Khánh Dương - có 14/14; Khánh Thượng - có 16/16; Yên Thành - có 15/15; Yên Mỹ - có 15/15 thôn xóm có Nhà Văn hóa).

    Đối với xã Yên Từ: Tính đến nay, hai tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa và Văn hóa của xã Yên Từ cơ bản đạt tiêu chí văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để cơ quan chuyên môn thẩm định.

    Đối với xã phụ trách: theo Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình: Xã Yên Thành là xã miền núi đặc thù của huyện Yên Mô do Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách từ năm 2016 đến nay. Tính đến tháng 6/2019, xã Yên Thành đã cơ bản hoàn thành 18/20 tiêu chí, 01 tiêu chí chưa đạt chuẩn (Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) và 01 tiêu chí chưa thực hiện (Tiêu chí số 20: Mức độ hài lòng của người dân).

    Với những kết quả đã đạt được, thay mặt huyện, đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy đã gửi lời cám ơn về sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và sự quan tâm, hướng dẫn của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan đã hỗ trợ huyện trong công tác xây dựng NTM những năm vừa qua và trong thời gian tới để hỗ trợ huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện khẳng định 4 xã xây dựng NTM, xã Yên Từ xây dựng NTM kiểu mẫu và 04 thôn xóm đăng ký xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu phải nỗ lực phấn đấu về đích NTM, NTM kiểu mẫu trong năm 2019 theo đúng kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Đồng chí yêu cầu huyện, xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là các công trình xây dựng cơ bản còn đang dang dở, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, tự khảo sát, tự đánh giá sát với yêu cầu của từng tiêu chí để cơ quan chuyên môn thẩm định. Trước mắt, xã Yên thành cần gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí để phấn đấu về đích vào đầu tháng 9/2019 để chào mừng 25 năm thành lập huyện, bởi đây là sự kiện chính trị quan trọng của huyện.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ các CTMTQG tỉnh đã khẳng định: Trong những năm gần đây huyện Yên Mô đã đổi mới nhanh, vươn lên tổng thể mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội. Để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 và những năm tiếp theo để hướng đến về đích huyện NTM vào năm 2021, cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện, đến xã, thôn cần nêu cao vai trò của mình trong việc triển khai các nhiệm vụ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác xây dựng NTM. Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình có danh mục đầu tư, chuẩn bị và xác định rõ nguồn lực thực hiện tránh nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành có liên quan sớm kiểm tra, thẩm định để huyện hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận Xã Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới. Đối với 3  xã còn lại và xã Yên Từ xây dựng NTM kiểu mẫu, cần sớm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện hồ sơ để cơ quan chuyên môn thẩm định để kịp tiến độ về đích NTM và NTM kiểu mẫu./.

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình