Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Sáng 2/7/2019, tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đoàn kiểm tra liên ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào Tạo và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL làm Trưởng đoàn. Tiếp Đoàn có đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình hành động vì trẻ em tỉnh, Lãnh đạo một số Sở, ngành và các địa phương trong tỉnh có liên quan.  

Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Luật trẻ em, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 Để báo cáo kết quả của Ngành Văn hóa và Thể thao đã triển khai để thực hiện quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em trong phạm vi chuyên môn của ngành, đồng chí Trần Việt Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã tham gia phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí đã nêu rõ: thực hiện quy định tại điều 86 của Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Sở đã triển khai có hiệu quả, kịp thời, trách nhiệm, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo triển khai lồng ghép các nội dung về công tác trẻ em trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành như: công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục gia đình thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, giáo dục trẻ em gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống của gia đình; quan tâm đến việc ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm hại đối với trẻ em trong gia đình; các hoạt động thể dục, thể thao, thư viện, bảo tàng, di tích, phát hành phim và chiếu bóng, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng…quan tâm đến đối tượng là trẻ em với nhiều công tác, hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản liên quan đến thực hiện quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, các biểu hiện, vụ việc vi phạm liên quan đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra. Đồng chí đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung các số liệu, hoàn chỉnh báo cáo của tỉnh; các Sở, ngành và địa phương bổ sung các mục tiêu, hoạt động về trẻ em vào chương trình công tác, vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội hàng năm của địa phương, qua đó tạo điều kiện để tất cả trẻ em trong tỉnh được chăm sóc toàn diện về sức khỏe, được học tập, vui chơi, giải trí, phát triển tài năng.

Trong thời gian tới, Ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyền trẻ em và công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trong phạm vi chuyên môn của Ngành, trong đó chú trọng đến việc tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao dành riêng cho trẻ em tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao dành cho trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lí trẻ em./.

Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình