Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao dự Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

Sáng 29/5/2019, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham dự Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; Thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố...

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã nghiên cứu và nhất trí với Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã được trình bày. Để làm rõ thêm về kết quả thực hiện Nghị quyết của Ngành Văn hóa và Thể thao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở VHTT đã tham luận về trách nhiệm của ngành trong công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần thực hiện nội dung của Nghị quyết về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Nhân dịp này, 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33 đã được khen thưởng trong đó có Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khen thưởng

các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 33.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu kết luận hội nghị

 

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình