Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thực hiện công tác Gia đình năm 2017

(29/12/2017 04:44:34)

Hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác gia đình, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

    Nhằm phấn đấu thực hiện và hướng tới đạt được mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, trong năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Ninh Bình đã chú trọng thực hiện công tác gia đình, tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình; phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

    Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong việc triển khai nhiệm vụ về công tác gia đình. Trong năm qua, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, công tác tuyên truyền đã được thực hiện thường xuyên và đều khắp trên địa bàn tỉnh:

    Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, hệ thống truyền thoanh 3 cấp thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên truyền thường xuyên, định kỳ. Đặc biệt tập trung cao điểm vào các ngày kỷ niệm: Quốc tế hạnh phúc(20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ(Tháng 6) và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

    Duy trì thực hiện việc tuyên truyền cổ động trực quan trên các bảng điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tại các huyện, thành phố trong tỉnh đã xây dựng các tấm Pa nô lớn, hàng chục cụm pa nô áp phích nhỏ, băng zôn....Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp và hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh tuyên truyền trực quan tại trụ sở đơn vị nhân dịp các ngày kỷ niệm. Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Phát triển tỉnh Ninh Bình…là những đơn vị tích cực thực hiện tuyên truyền tai trụ sở cơ quan.

    Việc tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng luôn được quan tâm thực hiện, coi đây là biện pháp chủ yếu. Vì vậy, trong năm qua đã có rất nhiều các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, các hội thi, hội diễn. Sở Văn hóa và Thể thao đã cung cấp đĩa CD kịch bản tiểu phẩm sân khấu; viết, dàn dựng, thu thanh và in sao đĩa CD 01 kịch bản truyền thanh và biên soạn tài liệu tuyên truyền PCBLGĐ đến các huyện, thành phố trong tỉnh.

    Về nội dung việc tuyên truyền tập trung về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Công tác Gia đình, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đời sống gia đình, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh…

    Nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác này như: Huyện Hoa Lư đã chăng treo 42 banzol, 1150 lượt cờ các loại; Đài truyền thanh phát 64 tin, bài về PCBLGĐ và các gương gia đình tiêu biểu; 06 buổi truyền thông nói chuyện chuyên đề. Thành phố Ninh Bình tổ chức được 56 buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, 48 buổi nói chuyện chuyên đề thu hút 6.853 người tham gia; viết bài và đưa 112 tin, 14 bài, 5 chuyên mục về Công tác gia đình và PCBLGĐ; chăng treo 16 tấm pano, 6 lượt banzol và hàng trăm khẩu hiệu tường các loại; Huyện Nho Quan đã tuyên truyền 259 buổi cho 22.000 người; thành lập 2 tổ tư vấn tiền hôn nhân tại xã Văn Phong và Yên Quang…

    Việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm có liên quan đến công tác gia đình như: Ngày Quốc tế hạnh phúc(20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ(Tháng 6) và Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, có ý nghĩa xã hội to lớn.

    Đối với ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan ban ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền; các tổ chức đoàn thể quần chúng như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tổ chức các buổi sinh hoạt chủ đề về hạnh phúc, yêu thương và chia sẻ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao được tổ chức ở nhiều nơi. Bước đầu, việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong đời sống của nhân dân nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần tốt đẹp của sự yêu thương, chia sẻ và mang lại hạnh phúc cho nhau của cộng đồng.

    Đối với Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng hướng dẫn và tổ chức triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả. Các huyện, thành phố trong tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức “Ngày hội Gia đình hạnh phúc” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân; Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao trên hầu khắp cộng đồng dân cư…; Tại nhiều đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Gia đình tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017 và biểu dương 32 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

    Đối với ngày “Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11”, năm 2017, Sở đã ban hành Công văn 1192/SVHTT-NSVH,GĐ ngày 24/11/2017 về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.. Trên cơ sở đó Sở đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động chung của công tác gia đình; đặc biệt quan tâm thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài.

    Công tác Phòng chống bạo lực gia đình: Thực hiện Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/5/2008 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 03 tháng 11 năm 2014 về thực hiện chương trình hành động quốc gia phòng, chống BLGĐ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Năm 2017 công tác PCBLGĐ đã đạt được nhiều kết quả:

    Việc triển khai mô hình PCBLGĐ: Được triển khai từ năm 2011 trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay, đã có 145/145 xã, phường/thị trấn thành lập và duy trì mô hình. Tại mỗi thôn, xóm, phố đều thành lập 01 CLB “Gia đình phát triển bền vững”, 01 Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình hoặc 01 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”. Các Câu lạc bộ, Nhóm PCBLGĐ và Địa chỉ tin cậy đều tổ chức hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. Hoạt động của Mô hình PCBLGĐ là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các CLB Gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống BLGĐ, Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, Tổ hòa giải và các CLB hiện có của các cấp hội trong hệ thống chính trị như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên …

    Công tác phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đìnhCác CLB gia đình phát triển bền vững là nơi tuyên truyền, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng về PCBLGĐ được duy trì sinh hoạt 2 tháng một lần gắn với các buổi sinh hoạt thôn, xóm, phố. Góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về PCBLGĐ, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình. Sau một thời gian triển khai thực hiện mô hình PCBLGĐ và sự vào cuộc của các cấp, ngành, các đoàn thể chính trị đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, người dân đã tích cực tham gia PCBLGĐ, số nạn nhân BLGĐ khai báo đã tăng, một số hình thức bạo lực nhạy cảm như bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục đã được nạn nhân khai báo và được can thiệp, tư vấn và hỗ trợ kịp thời.Việc bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ tư vấn và khám chữa bệnh cho nạn nhân bạo lực gia đình được bố trí tại các trạm y tế xã phường, thị trấn. Đến nay đã hình thành 1042 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, có 170 cơ sở y tế khám chữa bệnh và tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình. Trong năm 2017 đã hỗ trợ 45 nạn nhân, tư vấn 53 nạn nhân và 70 người gây bạo lực gia đình.

    Công tác can thiệp, xử lí bạo lực gia đình:Việc can thiệp các vụ bạo lực gia đình thường được thực hiện tại địa bàn dân cư và do các Nhóm PCBLGĐ thực hiện. Từ khi thành lập các Nhóm PCBLGĐ, việc can thiệp, xử lí các vụ BLGĐ được kịp thời hơn, tránh được những mâu thuẫn, xô sát lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể và tinh thần của nạn nhân.Trong năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 100 vụ bạo lực gia đình. Trong đó, có 90 vụ góp ý phê bình tại cộng đồng dân cư; áp dụng biện pháp giáo dục 01 vụ; UBND cấp xã ra quyết định xử phạt hành chính 01 đối tượng gây bạo lực gia đình; 18 bệnh nhân bạo lực gia đình được tiếp nhận, chăm sóc tại cơ sở y tế; 53 nạn nhân bạo lực gia đình và 70 người gây bạo lực gia đình được tư vấn.

    Với những kết quả và thành tích quan trọng nêu trên, trong năm 2018 cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

    Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh liên quan đến công tác gia đình.

    Tăng cường hoạt động truyền thông về gia đình, phòng chống bao lực gia đình, trong đó ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến hộ gia đình: Lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

    Rà soát, bổ sung và kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

    Tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

    Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình: nâng cao hiệu quả của hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các loại hình hoạt động can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở cơ sở.

    Tiếp tục thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

    Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, làm công tác gia đình các cấp từ huyện đến cơ sở.

    Thực hiện thu thập, xử lý thông tin về gia đình và PCBLGĐ và chế độ báo cáo công tác gia đình định kì theo quy định .

    Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm được giao./.

 

Vũ Thị Lý - Phó Trưởng phòng Xây dựng NSVH và Gia đình