Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2000 – 2018

24/09/2018

    Sáng ngày 21/9/2018, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 - 2018 đã diễn ra tại Hà Nội và các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các quận, huyện ...Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. Hội nghị đã nhìn lại toàn diện những kết quả đạt được của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 18 năm (2000- 2018) qua các báo cáo tổng kết, phóng sự cùng các tham luận có giá trị thực tiễn cao.

    Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì Hội nghị; đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan về dự.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

    Cùng với cả nước, Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Ninh Bình qua 18 năm triển khai, thực hiện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến của toàn dân, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và nội lực của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân vì một cộng đồng, xã hội tiến bộ, nhân văn. Thành tựu triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh trong những năm qua.

    Tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2008 – 2018 Báo cáo đã nêu bật những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian tới.

     Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các Bộ, các ngành, các địa phương và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng và đồng hành thực hiện hiệu quả, thiết thực trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi thực hiện phong trào như: nhận thức về mục đích, ý nghĩa xây dựng phong trào của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sắc, chưa toàn diện, nhất là gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác phối hợp, triển khai thực hiện phong trào còn thiếu chặt chẽ, chưa rõ nhiệm vụ được phân công nên chất lượng hoạt động của ban  chỉ đạo ở một số nơi chưa cao, chưa toàn diện....Thủ tướng yêu cầu cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân. Ban chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH cần xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn và thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định.

    Kết thúc Hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, có các giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn của Phong trào và nâng cao hơn nữa chất lượng Phong trào của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới./.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH