Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Thực hiện sự Quy chế hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, Ngày 30/7/2018, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình - đơn vị Cụm trưởng năm 2018 phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định - đơn vị Cụm phó tổ chức chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 tại tỉnh Nam Định.

   Về dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Phó Vụ trưởng, vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ VHTTDL). Đại biểu Cụm thi đua khen thưởng 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng gồm có: Lãnh đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh; Các đồng lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở VHTT Nam Định, Ninh Bình; lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức Pháp chế, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao các tỉnh trong Cụm thi đua; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tới dự và đưa tin.

   Trong nhiều năm qua, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã có quá trình gắn kết, phối hợp, trên cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong tổ chức công tác thi đua, khen thưởng và kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý, phát triển về lĩnh vực văn hóa, thể thao và nhân rộng những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng địa phương, qua đó đã có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua chung của Cụm. Thông qua các hoạt động của Cụm thi đua, cũng là dịp để các Sở được so sánh, đối chiếu, từ đó phát huy khả năng sáng tạo của nhiều địa phương trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của mỗi tỉnh.

   Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành tọa đàm nội dung “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2018 và những năm tiếp theo” trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức lễ hội của các địa phương.

   Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng là hoạt động thường niên, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao và thúc đẩy hoạt động hợp tác, liên kết phát triển lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch giữa các tỉnh trong cụm thi đua./.

Văn phòng