Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH NĂM 2019

Chiều ngày 12/11/2019, tại Hội trường tầng 4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị thẩm định xét duyệt hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học xét duyệt xếp hạng di tích tỉnh Ninh Bình, thành viên tổ chuyên môn giúp việc cho Hội đồng.

          Hội nghị đã nghe tổ chuyên môn giúp việc báo cáo kết quả xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 2019, trao đổi thảo luận, đánh giá về giá trị các di tích, và thống nhất đề nghị UBND tỉnh xét duyệt xếp hạng 10 di tích, bao gồm:

- Đền Trên, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình;

- Đình làng Côi Trì, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô;

- Đền Muỗm Quảng Hạ, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô;

- Nhà thờ họ Bùi Phúc xã Lai Thành, huyện Kim Sơn;

- Đình làng Bái xã Sơn Lai, huyện Nho Quan;

- Đình và phủ thôn Xát, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan;

- Đình làng Lược, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan;

- Chùa Mý, xã Văn Phú, huyện Nho Quan;

- Đình Sơn Cao, xã Gia Tường, huyện Nho Quan;

- Đình làng Cẩm Địa, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan.

          Hội đồng giao tổ chuyên môn giúp việc tiếp tục hoàn thiện các thủ tục sau hội nghị để báo cáo trình UBND tỉnh xem xét xếp hạng trong năm 2019.  

Ảnh các đại biểu dự và thảo luận tại hội nghị:

Phòng QLDSVH