Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Hội khoa học lịch sử gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018

Ngày 14/1, Hội khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; đại diện một số sở, ngành và 80 hội viên Hội khoa học Lịch sử tỉnh.

   

 Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Quang

   Trong năm 2017, Hội khoa học Lịch sử tỉnh đã làm tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội đối với việc bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ nghiên cứu, phổ biến, giáo dục và quảng bá lịch sử địa phương, nâng cao vị thế về văn hóa và con người Ninh Bình; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hóa của dân tộc.
Cụ thể như, Hội đã tham gia các báo cáo tại các hội thảo khoa học về: “Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững” ; “Vai trò của nhà Đinh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước”; “ Nâng cao chất lượng các công tình nghiên cứu khoa học địa phương”… do Viện nghiên cứu Lịch sử, Trường Đại học KHXH và Nhân văn phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở KH&CN tổ chức...

   Để gắn kết sử học với nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã tích cực tham gia với Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Nhà nước công nhận một số bảo vật quốc gia, mà mới đây nhất là sập Long Sàng trước Bái Đường và trước Nghi môn Ngoại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia xây dựng 8 kịch bản phim “Chuyện kể lịch sử Ninh Bình”.

   Biên soạn và hướng dẫn biên soạn các cuốn lịch sử địa phương, lịch sử ngành, nghề; tham gia phản biện, giám định các công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa, KHXH tại các địa phương. Đặc biệt, Hội đã khảo sát và tích cực đề nghị các ngành chức năng bảo vệ những danh sơn trên đất Ninh Bình, như núi Sậu ở xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô; núi Bồ Đình, thị trấn Me, huyện Gia Viễn; núi Cối, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan…

   Năm 2018, nhằm góp phần thiết thực kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Hội đã và đang phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai các hoạt động thiết thực cho lễ kỷ niệm; tích cực tham gia góp ý vào chương trình Lễ hội Hoa Lư; nghiên cứu và xuất bản một số công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng và giá trị cao về văn hóa - lịch sử, như: Cuốn sách “Đinh Tiên Hoàng – người khởi nền chính thống Đại Việt”; “Lễ hội Hoa Lư và tín ngưỡng thờ cúng Vua Đinh Vua Lê ở Ninh Bình và vùng phụ cận”, làm cơ sở xây dựng Bộ tài liệu cơ bản của tỉnh trình Nhà nước “Nâng cấp Lễ hội Hoa Lư thành Lễ hội cấp Quốc gia vào những năm tới”; tiếp tục tham gia xây dựng 8 kịch phim “Chuyện kể lịch sử Ninh Bình”…

   Nhân dịp này, Hội đã trao 20 thẻ hoạt động cho các hội viên tiêu biểu.

Mỹ Hạnh

Trích nguồn: Báo Ninh Bình