Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Hoạt động trưng bày, tuyên truyền lưu động của Bảo tàng Ninh Bình năm 2018

Được sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa và Thể thao; với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh là nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền những di sản văn hóa về đất và người Ninh Bình; trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo tàng Ninh Bình đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt công tác trưng bày, tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị của di sản văn hóa và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, về mảnh đất và con người Ninh Bình nhằm khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc.

   Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2018, Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức thành công 03 đợt trưng bày lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ nhân dân;

   Bảo tàng đã tổ chức trưng bày chuyên đề” “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại nhà Thiếu nhi huyện Yên Mô từ ngày 27/3/2018 đến 4/4/2018 và tại Chùa và động Thiên Tôn (Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) từ ngày 19/4/2018 đến 21/4/2018.

   Tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư, Bảo tàng đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư” từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018 chào mừng Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

   Hoạt động trưng bày chuyền đề của Bảo tàng tỉnh đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến tham quan, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên. Qua 3 đợt trưng bày Bảo tàng Ninh Bình đã đón tiếp, phục vụ trên 6 nghìn lượt khách tham quan. Các chuyên đề tập trung các nội dung tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của nước ta trên biển Đông với những luận cứ xác thực, đầy đủ và sắc bén bằng các tư liệu, bản đồ và hình ảnh của phương Tây, của Trung Quốc và của ViệtNam. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử địa phương cũng được chú trọng bằng việc giới thiêu chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư”.

   Theo dự kiến Bảo tàng Ninh Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu tới nhân dân thành phố Tam Điệp với chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”  (Dự kiến tháng 9 hoặc tháng 10) và tới các em học sinh các xã vùng sâu, vùng xa huyện Yên Mô chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư” và chuyên đề “Ninh Bình - dấu ấn một vùng đất cổ”.

Nguyễn Xuân Khang    

                                                            Giám đốc Bảo Tàng Ninh Bình