Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh Ninh Bình.

Di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2017

Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với 06 di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

1. Đền Hạ, thôn Cổ Loan Hạ, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình

2. Đền Vua Lộ, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình

3. Nhà thờ Nguyễn Huyền Trung, thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

4. Nhà thờ Đặng Văn Hài, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư

5. Nhà thờ Phạm Đình Giản, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh

6. Di tích Khảo cổ Mán Bạc, thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô

Như vậy tính đến hết tháng 12 năm 2017, toàn tỉnh Ninh Bình đã có 352 di tích được xếp hạng, trong đó xếp hạng cấp tỉnh là 273 di tích.

Phạm Mạnh Dũng

Phòng Quản lý di sản văn hóa